PRIVACY POLICY

Publicatiedatum: 19-jun-2020

Verzamelen en registreren van persoonsgegevens:

Bij Crazzle Casino Events vinden we het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt. Daarom kunt u onze website raadplegen zonder uw persoonsgegevens mee te delen.

Als u via het contactformulier met ons communiceert, verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer We delen uw persoonsgegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens

De geregistreerde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag of versturen van een commercieel voorstel gebaseerd op uw vraag doorgegeven via ons online contactformulier.

Doorgeven van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met Crazzle Casino Events of in opdracht of onderaanneming van Crazzle Casino Events handelen. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

Crazzle Casino Events vraagt aan haar onderaannemers steeds de nodige organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te treffen inzake de bescherming van de persoonsgegevens alsmede het garanderen van de strikte vertrouwelijkheid ervan.

Inzage en correctie van gegevens

U beschikt over het kosteloze recht op – zonder enige motivering – inzage, wijziging, rechtzetting en verzet tegen het aanwenden van uw persoonsgegevens door Crazzle Casino Events. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info[at]crazzle.be.

Cookies en Google Analytics

Wanneer u naar onze website surft, wordt een cookie (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer teruggestuurd. Dat bestandje helpt ons om u te herkennen wanneer u later onze site nog eens bezoekt. Op die manier kunnen we u een betere service aanbieden.

Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een programma van Google waarmee we bezoekersaantallen kunnen meten. Ook deze service maakt gebruik van cookies. Hier laten ze ons toe te bekijken hoe onze bezoekers van onze website gebruikmaken. Google slaat informatie op over uw gebruik op zijn servers. In een aantal gevallen mag Google deze informatie aan derden verschaffen.
U kunt uw browser zo instellen dat cookies automatisch worden geweigerd of pas worden verzonden na uw uitdrukkelijke toestemming.

Opmerkingen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. Dit om aan wijzigingen aan de privacywetgeving tegemoet te komen. De geupdate verklaring wordt van kracht van zodra u ze op onze website kunt zien. Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u steeds contact opnemen met ons via info[at]crazzle.be.

U kan ook schrijven naar:
Crazzle Casino Events
Mechelsesteenweg 277
B-1800 Vilvoorde.

Nog een andere vraag?

stel ze ons gerust. wij bellen graag. 
mailen doen we ook wel.

Let’s kick some ass.

Let's connect!